ท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน นครมรดกโลกแห่งวัฒนธรรม อุซเบกิสถาน ดินแดนโอเอซิสที่มีเสน่ห์เปี่ยมด้วยมนต์ขลัง อู่อารยธรรมยุคแรกๆ ของโลก ตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำไทกิสและยูเฟรติส ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอารยะธรรมและวัฒนธรรมในเอเชียกลาง ประกอบกับเป็นเส้นทางการค้าสายสำคัญของโลก นั้นคือ “เส้นทางสายไหม” อันทำให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างเอเชียและยุโรป

เมืองทาซเค้นท์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ มีความหมายว่า เมืองศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองที่ใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในเอเชียกลางมีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและเป็นที่พักของขบวนคาราวานที่เดินทางผ่านเส้นทางสายไหม ในภายหลังทาชเคนต์ถูกผนวกเป็นเขตหนึ่งของสหภาพโซเวียต ซึ่งก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 ทาชเคนต์ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 4 ของโซเวียต

พิพิธภัณฑ์ Amir Timur ตั้งอยู่ในทาชเคนต์ ในปี ค.ศ.2006 ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญในเมืองที่ เต็มไปด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทำให้รู้จักและเข้าใจประเทศอุซเบกิสถานมากขึ้น อีกทั้ง ภายในยังตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี

ตลาดชอร์ซู (Chorsu Bazaar) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงทาชเคนต์ ในส่วนของเมืองเก่า ตลาดแห่งนี้ยังเคยเป็นชุมทางการค้าบนเส้นทางสายไหมในอดีตตัวอาคารเป็นรูปทรงกลม มีหลังคาเป็นโดมขนาดใหญ่ เป็นศูนย์สรรพสินค้าและตลาดสดที่คึกคัก รอบๆอาคารโดมยังมีร้านค้าขายสินค้าอุปโภค บริโภคของที่ระลึก และร้านอาหารอีกมากมาย

โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดัช (Kukeldash Medresah) คำว่า “Medresah” เป็นคำเรียกโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ผู้ที่เข้ามาเรียนจะต้องมาเรียนและกินอยู่อย่างโรงเรียนประจำ โครงสร้างอาคารจะมีลานกว้างอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยห้องเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆหลายๆห้อง อายุเก่าแก่กว่า 500 ปี อยู่ใกล้กับตลาดชอร์ซู ในยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ที่นี่เป็นที่เก็บของและพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสอนศาสนาและสถานที่คัดเลือกอิหม่าม

Navoi Theater ถูกก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ.1929 โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่ กวีเอกชาวอุซเบกิซสถาน Alisher Navoi ด้านในมีการออกแบบและตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม อีกทั้งยังมีน้ำพุอยู่ด้านหน้าโรงละครด้วย ปัจจุบันเป็นโรงละครแห่งชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง ทาชเคนต์

ซามาร์คันด์ เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง รองจาก “กรุงทาชเคนต์” (Tashkent) เมืองนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 2,750 ปีซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในอดีต เมืองนี้เคยถูกยึดครองโดย จักรวรรดิของ อเล็กซานเดอร์มหาราช, เจงกิสข่านและอาณาจักตีร์มู จนทำให้เมืองนี้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งทำเลที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม จึงกลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียกลางมานานหลายศตวรรษก่อน

จัตุรัสรีกิสตัน (Registan Square) จัตุรัสที่ยิ่งใหญ่และมีประติมากรรมที่งดงาม มากๆ อีกแห่งหนึ่งของเอเชียกลาง จัตุรัสแห่งนี้มีโรงเรียนสอนศาสนาถึง 3 แห่ง ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนอิสลามของโลกยุคกลางด้วยโดยเฉพาะ Ulugh bed Madrasah ได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียกลาง และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอิสลามที่ดีที่สุดในช่วงศตวรรษที่ 15