หมู่บ้านบนภูเขาบนเกาะนาซอสแห่งนี้งดงามราวกับภาพวาด นักซอสเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและเขียวที่สุดในบรรดาคิคลาดีส โดยมีเทือกเขาที่สูงถึง 3,000 ฟุต
หมู่บ้านแห่งนี้มีขนาดใกล้เคียงกับบาร์เบโดส โดยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านบนภูเขา Cycladic หลายแห่ง ซึ่งขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดในด้านเงื่อนไข แต่ Apiranthos ซึ่งสร้างขึ้นบนเนินเขา Mount Fanari เป็นอัญมณีที่สวมมงกุฎ

ถนนสายหลักคดเคี้ยวเป็นเส้นทางหลักที่มีบ้านหินสูง แผ่นพื้นถนนหินอ่อน และทิวทัศน์ภายในอันน่าประทับใจที่มองไม่เห็นทะเลสำหรับการเปลี่ยนแปลง
Apiranthos ยังภูมิใจอ้างสิทธิ์ในพิพิธภัณฑ์ที่แปลกตาไม่น้อยกว่าห้าแห่ง พิพิธภัณฑ์โบราณคดี Apiranthos พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ศิลปะทัศนศิลป์และพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาซึ่งบางห้องไม่ใหญ่กว่าห้องพักในโรงแรม