ข่าวภาพยนตร์

พันธบัตรของชื่อ No Time To Die: วันที่เผยแพร่ในสหราชอาณาจักรนักแสดงและตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ James Bond

เดิมที BOND 25 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่แผนการฉายล่าช้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา